Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101815 (1.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Силистра, ул."Кълъраш"
Мобилен:0888849808
Специалност:Публична администрация
Стаж:НИ-2008
Образование:Висше (ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново)