Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100677 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9006, м. Евксиноград, ул. 13-та
Телефон:052
Мобилен:0888401630
Факс:052601048
Специалност:Икономика и управление на строителството
Стаж:НИ-2001
Образование:висше(ИУ - Варна)