Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100618 (18.01.2022 г.), 100102578 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9010, ж.к. Чайка
Мобилен:0888890121
Специалност:Финанси
Стаж:ЗЗТН-2022, НИ-2023
Образование:висше (ИУ Варна)