Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102539 (18.01.2022 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Хасково, ул. "полк. Веселин Вълков"
Мобилен:0888333637
Специалност:СИТЕиТБ
Стаж:НИ-2022
Образование:Висше (БСУ