Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100858 (22.12.2021 г.), 100102555 (25.01.2023 г.), 300100954 (25.01.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ж.к. Дървинца
Телефон:0882042604
Мобилен:0882042604
Специалност:Счетоводство
Стаж:ТПВ-2021, МС-2023, НИ-2023
Образование:висше (УНСС)