Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100209 (22.12.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, бул. Арсеналски
Мобилен:0885118405
Специалност:Интелектуална собственост и бизнес
Стаж:ПИИСДФО-2021
Образование:Висше (УНСС)