Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100616 (22.12.2021 г.), 300100963 (24.2.2023 г.), 100102474 (19.02.2020 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1799, жк. "Младост 2"
Мобилен:0888721934
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2020, ЗЗТН-2021, МС-2023
Образование:висше (УНСС)