Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100615 (22.12.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ж.к. Люлин 6
Мобилен:0886764266
Специалност:Технология на дървесината
Стаж:ЗЗТН-2021
Образование:Висше (ЛТУ - София)