Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 400100208 (20.12.2021 г.), 810100628 (25.5.2023 г.), 100102423 (13.05.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ул. Григор Начевич
Мобилен:0889877119
Специалност:Международен бизнес и мениджмънт
Стаж:НИ-2019, ПИИСДФО-2021, ЗЗТН-2023
Образование:Висше (СА "Д. А. Ценов", гр. Свищов)