Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102530 (03.12.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна, Варна, ж.к.Вл.Варненчик ИУ Варна, Бизнес икономика, Недвижими имоти и инвестиции
Мобилен:0889671765