Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102530 (03.12.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна, с. Тополи, ул. "Овчага"
Мобилен:0889671765