Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102528 (03.12.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив, ул. Стоян Заимов
Мобилен:0895636424
Специалност:Бизнес администрация
Стаж:НИ-2021
Образование:Висше (УНСС)