Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102532 (03.12.2021 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив, ул. Дрин
Мобилен:0883383893
Специалност:ССС
Стаж:НИ-2021
Образование:Висше (УАСГ)