Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100951 (03.12.2021 г.), 500100831 (17.09.2019 г.), 100102463 (04.02.2020 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1233, ж.к. "Фондови жилища"
Мобилен:0887145175
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ТПВ-2019, НИ-2020, МС-2021
Образование:Висше (СА "Д. А. Ценов" - Свищов)