Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102526 (24.11.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1632, Овча купел 1
Мобилен:0888991550
Специалност:Ел. машини и апарати
Стаж:НИ-2021
Образование:Висше (ТУ - София)