Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 500100856 (23.11.2021 г.), 400100212 (15.2.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1421, ул. Цветна Градина
Мобилен:0878602531, 0887725815
Специалност:МИО
Стаж:ТПВ-2021, ПИИСДФО-2023
Образование:Висше (УНСС)