Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100856 (23.11.2021 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1421, ул. Цветна Градина
Мобилен:0878602531, 0887725815
Специалност:МИО
Стаж:ТПВ-2021
Образование:Висше (УНСС)