Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100948 (22.11.2021 г.) , 100100244 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8000, ж.к. Възраждане
Мобилен:0889897459
Специалност:Компютърни системи и технологии
Стаж:НИ-1996, МС-2021
Образование:Висше (БСУ)