Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100944 (10.11.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, ул. Райко Даскалов
Мобилен:0888626047, 0899105585
Специалност:Финанси и банково дело
Стаж:МС-2021
Образование:Висше (ВУАРР)