Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100850 (10.11.2021 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1700, ул. Проф. Кирил Попов
Мобилен:0885551210
Специалност:Финанси
Стаж:ТПВ-2021
Образование:Висше (ВАК)