Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100951 (10.11.2021 г.) , 100102236 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1404, ул. Майстор Алекси Рилец
Мобилен:0886280128
Специалност:Финанси /финансов мениджмънт/
Стаж:НИ-2015, ТПВ-2021
Образование:висше (УНСС)