Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 300100946 (10.11.2021 г.), 100102449 (23.08.2019 г.), 810100566 (04.09.2018 г.), 500100853 (10.11.2021 г.), 400100214 (15.2.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Ямбол 8600, ул. "Янко Сакъзов"
Мобилен:0893424401
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ЗЗТН-2018, НИ-2019, МС-2021, ТПВ-2021
Образование:Висше (Бургаски Свободен Университет