Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102497 (21.12.2020 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Стара Загора, ул. "Св. Княз Борис"
Мобилен:0889626549
Специалност:Геодезия
Стаж:НИ-2020
Образование:Висше (УАСГ)