Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102523 (15.09.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив, ж.к. Тракия
Мобилен:0885535269
Специалност:Туризъм
Стаж:НИ-2021
Образование:Висше (УХТ Пловдив)