Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102522 (15.09.2021 г.), 810100637 (10.11.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Стара Загора, кв. Три чучура север
Мобилен:0890927565
Специалност:Устройство и управление на земи и имоти
Стаж:НИ-2021, ЗЗТН-2023
Образование:Висше (УАСГ)