Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102522 (15.09.2021 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Стара Загора, кв. Три чучура север
Мобилен:0890927565
Специалност:Устройство и управление на земи и имоти
Стаж:НИ-2021
Образование:Висше (УАСГ)