Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102520 (15.09.2021 г.), 810100587 (06.08.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Перник, жк "Тева"
Мобилен:0885527953
Специалност:Агроинженерство
Стаж:ЗЗТН-2019, НИ-2021
Образование:Висше (Висш Селскостопански Институт)