Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100941 (15.09.2021 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Хасково 3600, ул. Червена Стена
Мобилен:0896779919
Специалност:Финанси
Стаж:МС-2021
Образование:Висше (Д. А. Ценов - Свищов)