Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100940 (15.09.2021 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Русе 7020, ул. Плевен
Мобилен:0887678284
Специалност:Транспортна техника и технологии
Стаж:МС-2021
Образование:Висше (Русенски университет Ангел Кънчев)