Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100938 (15.09.2021 г.), 100102478 (10.03.2020 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, ул. "Благовец"
Мобилен:0888660635
Специалност:Публични финанси
Стаж:НИ-2020, МС-2021
Образование:висше (ИУ Варна)