Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102505 (10.08.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:с. Венелин 9119, ул. Чинар
Мобилен:0886155289
Специалност:Бизнес икономика
Стаж:НИ-2021
Образование:Висше (ИУ Варна)