Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102514 (13.08.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ж.к. Възраждане
Мобилен:0895455222
Специалност:Икономика на строителството
Стаж:НИ-2021
Образование:Висше (ИУ Варна)