Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102513 (13.08.2021 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Сливен, ж.к. Българка
Мобилен:0878505584
Специалност:Съобщителна техника
Стаж:НИ-2021
Образование:Висше (ВМЕИ-Варна)