Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102510 (12.08.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7000, ул. Червен
Мобилен:0888617600, 0888617599
Специалност:Финансов мениджмънт
Стаж:НИ-2021
Образование:Висше (СА "Д. А. Ценов")