Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102506 (10.08.2021 г.), 500100867 (22.12.2023 г.), 810100626 (25.05.2023 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4002, ул. Ген. Никола Иванов
Мобилен:0886299575
Специалност:Икономика на търговията
Стаж:НИ-2021, ЗЗТН-2023, ТПВ-2024
Образование:Висше (ИУ Варна)