Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102506 (10.08.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4002, ул. Ген. Никола Иванов
Мобилен:0886299575
Специалност:Икономика на търговията
Стаж:НИ-2021
Образование:Висше (ИУ Варна)