Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102503 (09.08.2021 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Плевен 5800, Гоце Делчев
Мобилен:0879236222
Специалност:Бизнес икономика и финанси
Стаж:НИ-2021
Образование:Висше (Университет на Лъфбъроу)