Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102501 (09.08.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1612, Хиподрума, ул. Нишава
Мобилен:0884388352
Специалност:Промишлено и Гражданско Строителство
Стаж:НИ-2021
Образование:Висше (УАСГ)