Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102500 (09.08.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ул. Рибарица 8, ап.19
Телефон:0887522380
Мобилен:0887522380