Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102499 (09.08.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Благоевград 2700, ул. Джеймс Баучер
Мобилен:0879070759
Специалност:Маркетинг
Стаж:НИ-2021
Образование:Висше (УНСС)