Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100418 (17.11.2014 г.), 100100332 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1505, кв. Редута, ул. Георги Минчев
Мобилен:0888301886, 0885330490
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2001, ЗЗТН-2014
Образование:висше (ВИАС - София)