Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100973 (02.02.2021 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, гр. София ул. Слав Караславов 6Б
Телефон:0887836584
Мобилен:0887836584