Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 300100952 (20.12.2021 г.), 100102457 (04.02.2020 г.), 810100612 (20.12.2021 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Сливен 8800, жк "Дружба"
Мобилен:0887802182
Специалност:Топлотехника
Стаж:НИ-2020, МС-2021, ЗЗТН-2021
Образование:висше (ТУ - София)