Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102008 (22.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пазарджик 4400, бул. Цар Освободител
Телефон:034441777
Мобилен:0898572544
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2011
Образование:висше (УАСГ)