Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100787 (11.11.2016 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1336, ж.к. Люлин
Мобилен:0889817538
Специалност:Икономика
Стаж:ТПВ-2016
Образование:Висше(УНСС)