Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100854 (10.11.2021 г.), 100102465 (13.02.2020 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1225, кв. "Орладовци"
Мобилен:0896460473
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2020, ТПВ-2021
Образование:висше (Нов Български Университет)