Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 810100604 (16.11.2020 г.), 100100422 (14.12.2009 г.), 300100936 (02.04.2020 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Добрич 9300, жк "Добротица"
Мобилен:0889750010, 0885456028
Специалност:Селскостопанска техника
Стаж:НИ-1997, МС-2020, ЗЗТН-2020
Образование:висше (ВТУ Ангел Кънчев - Русе)