Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102495 (28.05.2020 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:с. Лозен 1115, ул. "Сохопска бара"
Мобилен:0878262512
Специалност:Технол. на микроб. и ферм. продукти
Стаж:НИ-2020
Образование:висше (ВИХВП)