Оценителска правоспособност: , Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: , 100102290 (03.01.2017 г.) , 500100785 (07.11.2016 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Шумен, ул.Староселка
Телефон:054800647
Мобилен:0886553596, 0889890022
Факс:054800647
Специалност:Икономика на строителството
Стаж:ТПВ-2016,НИ-2016
Образование:висше(ИУ Варна)