Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 400100228 (11.1.2024 г.), 100102290 (03.01.2017 г.), 500100785 (07.11.2016 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Шумен, ул.Староселка
Телефон:054800647
Мобилен:0886553596, 0889890022
Факс:054800647
Специалност:Икономика на строителството
Стаж:ТПВ-2016,НИ-2016, ПИИС-2024
Образование:висше(ИУ Варна)