Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100337 (16.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Асеновград 4230, ул. Илинден
Мобилен:0887415247
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ЗЗ-2011
Образование:висше(ИУ-Варна)