Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102490 (10.03.2020 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8000, ул. "Оборище"
Мобилен:0884261320
Специалност:Пътно строителство
Стаж:НИ-2020
Образование:ВСУ "Черноризец Храбър"