Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102488 (10.03.2020 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Бургас 8000, ул. "Ал. Стамболийски"
Телефон:056845825
Мобилен:0888427281
Специалност:Индустриален мениджмънт
Стаж:НИ-2020
Образование:СА "Д. А. Ценов"