Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102486 (10.03.2020 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Елхово 8700, ул. "Хан Крум"
Мобилен:0888945243
Специалност:Застраховане и соц. дело
Стаж:НИ-2020
Образование:СА "Д. А. Ценов"