Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102484 (10.03.2020 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Габрово 5300, ул. "Евтим Дабев"
Телефон:066800810
Мобилен:0889514617
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2020
Образование:висше (СА "Д. А. Ценов")